5.2.3 Distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap kan arrangeras av respektive danssportdistrikt en gång/år och gren.

Rätt att delta i mästerskapstävlingarna har alla dansare enligt respektive grenspecifik reglementsdel som har licens för en medlemsförening i distriktet.

Det är inte tillåtet för dansare att tävla i flera åldersgrupper i samma gren vid samma Tävling.
För att få delta i Distriktsmästerskap måste dansare fylla minst 13 år under innevarande kalenderår.

Mästerskapen avgörs enligt de regler som gäller för den högsta regelgrupp som någon av de anmälda
dansarna i mästerskapet tillhör vid ordinarie anmälningstids utgång.

För BRR-danserna, se BRR reglementsdelen.
Tillägg till ovanstående regler kan förekomma.

Dessa fastställs i så fall av förbundets
tävlingsansvariga.

Skapad av: Margareta Hofgaard 23-12-29