Kallelse till årsmöte 20 mars 2024

I år arrangeras årsmötet i Kolbäck, hos Mälardalens Dansklubb

Styrelsen har som förslag att uppdatera Bergslagens Danssportförbundets stadgar på årsmötet. Styrelsens förslag kommer att bifogas med övriga dokument som skickas ut inför årsmötet.

Plats: Linnéatorget Kolbäck

Tid: 19.00

Vi  bjuder på smörgåstårta och kaffe/The

Till årsmötet får förening utse högst två ombud (varav en har rösträtt), vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för de ombud som skall delta på mötet. 

Anmäl ombud senast 1 mars.

Anmälan till mötet sker via mejl till margareta.hofgaard@gmail.com

Förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser och övriga dokument skickas till föreningen senast 14 dagar före mötet.

Roll Namn Mandatperioden börjar Mandatperiod slutar
Ordförande Lennart Eriksson Årsmöte 2023 20 mars 2024
kassör Margareta Hofgaard Årsmöte 2023 Årsmötet 2025
Ledamot Sandra Larsson Årsmöte 2023 Årsmöte 2025
Ledamot Pia Landquist Årsmöte 2023 20 mars 2024
Ledamot Henrik Trollvin Årsmöte 2023 20 mars 2024
       
Valberednings ordförande Ullrika Björnberg    
Valberedning Petra Johansson Årsmöte 2023  
Skapad av: Margareta Hofgaard 23-12-29