Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023


Bergslagens Danssportförbund (BDF) bildades den 6 april 2008. Bergslagens Danssportförbund bedriver arbete inom distriktet som består av Dalarna, Västmanland och Örebro/Närke.
Föreningar som tillhör Bergslagens Danssportförbund är:

 

Föreningsnamn                                                                            Verksamhets ort

Aros Ballroom and Latin Club                                                          Västerås

Black River DC Örebro                                                                    Örebro

DF NoFa Buggarna                                                                          Norberg

Dansföreningen Valley River  Linedancers                                         Avesta

Dansklubben Borlänge Dance                                                          Borlänge

Dansklubben Dancemania                                                               Kumla

DK Dream Team                                                                             Västerås

DK Hedemora Svänggäng                                                                Hedemora

DK Marionetterna                                                                            Västerås

DK Rockrullarna                                                                              Örebro

DF Köpingstriffarna                                                                           Köping

Falu DK                                                                                            Falun

Föreningen Avesta Dance Team                                                          Avesta

Föreningen HDA Dance Center                                                           Hedemora

Föreningen Team Dansa                                                                     Falun

La Danzers                                                                                        Ludvika

Linde Dansklubb                                                                                Lindesberg

Mora DK                                                                                            Mora

Mälardalens DK                                                                                   Hallstahammar

The Movement Förening                                                                     Örebro

 

Följandeförtroendevalda har under det gångna året 2022 haft styrelseuppdrag i BDFs styrelse:

 • Lennart Eriksson Mora (Ordförande 1 år)
 • Margareta Hofgaard MÄLAR (Kassör 2 år vald 2023)
 • Sandra Larsson MAR (sekreterare 2 år vald 2023)
 • Henrik Trollvin ABLC (fyllnadsval 1 år vald 2023)
 • Pia Landqvist Triff (ledamot 2 år vald 2022)

Valberedning

 • Ulrika Björnberg RR (ordförande vald 1 år 2023)
 • Petra Johansson RR (ledamot vald 2 år 2022)

Firmatecknare

Ordförande Lennart Eriksson och kassör Margareta Hofgaard är firmatecknare var för sig.

2023 års verksamhet

 Styrelsen

Styrelsen har haft 6 st protokollförda möten under året. Dessa har genomförts digitalt.

Ordförande Lennart Eriksson och Valberedningsledamot Petra Johansson har varit våra representanter vid Svenska Danssportförbundets årsmöte.

Ordförande har även deltagit in VO-Distrikt möten som den har 1:a måndagen i månaden.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 21 mars i Köpings Triffarnas lokal i Köping. Ordförande för kvällens blev DSF representant Oscar Ågren som även gav oss en inblick i förbundets organisation och verksamhetsplan för det kommande året.

Läger

Ett ungdomsläger genomfördes under trettondagarna 3-4 januari alla våra föreningars barn/ungdomar var inbjuda. Lägrets arrangerades av Mälardalens Dansklubb samt att lägret hölls i deras lokaler. 66 st barn/ungdomar deltog på lägret som fick prova på flera olika danstyper under dessa två dagar. De flesta deltagarna övernattade. Vår förhoppning är att dessa barn/ungdomar fick ett roligt läger och att de kommer att testa nya discipliner framöver. Det togs inte ut några avgifter för detta deltagarna och slutsumman blev 19 755 kr.

 

Visionsresan - Tillsammans skapar vi framtiden för svensk danssport!
Svenska Danssportförbundet inbjöd till augustikonferens där första träffen på visionsresan startade. Augustikonferens hölls på Scandic Alvik, Stockholm där samlades 60 personer från centrala organisationen för att delvis påbörja processen med Visionsresan. Ordförande Lennart Eriksson och kassören M Puppa Hofgaard var de som deltog från BDSF.
Dagen guidades av Jonatan Sandberg, Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Ida Kvist, Förbundskoordinator. Deltagarna fick under lördagsförmiddagen lyssna, arbeta i grupp och dela sina erfarenheter till varandra samt använda sig av padlet och menti som verktyg.

Deltagande på Augustikonferensen;

 • VO-Bugg & Rock´n Roll
 • VO-Hiphop
 • VO-Standard, Latin & Tiodans
 • VO-Disco & Performing arts
 • VO-Linedance
 • STÖD-juridik
 • STÖD-Paradans
 • Projekt Breaking
 • Team Sweden
 • Dansportdistrikten
 • Förbundsstyrelsen
 • Valberedning
 • Lekmannarevisor
 • Kansli

Efter augustikonferensen genomfördes det en visionsresa till 6 olika träffar runt om i Sverige där alla föreningar och distrikt var inbjudna

Visionsträff Kumla
Dansklubben Dancemania stod som värd i deras lokaler där föreningar från Bergslagens DSF och Östra DSF tillbringade dagen med presentationsrunda, inflygning, diskussioner, erfarenhetsutbyte med hjälp av verktygen MentiMeter och Padlet. Processen i Kumla guidades av Hanna Fernlund, Idrottskonsulent RF-SISU Örebro län.

Distrikts representation: Jeannette Holmgren, Östra Danssportförbundet, Lennart Eriksson, Margareta ”Puppa” Hofgaard och Petra Johansson från Bergslagens Danssportförbund.

Förbundsstyrelsens representanter: Tina Sturesson, ordförande och Mikael Westberg, suppleant.

Kansliets representanter: Thomas Jansson, Generalsekreterare och Ida Kvist, Förbundskoordinator.

 

Deltagande föreningar i Kumla;

 • SDK Wetternbuggarna
 • Squaredansklubben Violen
 • Dansklubben Dream Team
 • Dansklubben Dancemania
 • Norrköpings Sportdansare Förening
 • Black River Dance Club Örebro
 • Dansklubben Borlänge Dance
 • Mälardalens Dansklubb

 

Hemsida

Alla hemsidor som låg på IdrottOnline lades ner 31 december 2022 och vi fick en ny webbplats.

Hemsidan byggs i hemsideverktyget HIQ och Umbraco. Förbundet har tagit fram en wordpressmall så att alla distrikt följer den grafiska profilen på danssport.se. I samband med detta så fick alla distrikt en logga.

Vår hemsidesadress är www.bergslagensdsf.com

 

Office 365

Alla protokoll, verksamhetsberättelser, årsredovisningar och annan dokumentation har strukturerat upp och laddads upp till Office 365 för att alla ska få åtkomst till dokumenten, samt att få en säker lagring.

 

Föreningar som firar jubileum

Vi vill gärna stötta våra föreningar som har bedrivit verksamhet under en längre tid och så länge vi hr pengar till detta så har det under året tagits fram policy gällande jubileum.

 

10 år eller 15 år                  1 000 kr

20 år eller 25 år                  2 000 kr

30 år eller 35 år                  3 000 kr

40 år eller 45 år                  4 000 kr

50 år eller 55 år                  5 000 kr

60 år eller 65 år                  6 000 kr

70 år eller 75 år                  7 000 kr

80 år eller 85 år                  8 000 kr

90 år eller 95 år                  9 000 kr

100 år eller mer                 10 000 kr

Distriktsmästerskap

18 november genomfördes ett DM av Dancemania i Kumla. Det arrangerades i samband med två andra tävlingar.

Resultat

Bugg Grand Senior:

 1:a Magnus Söderberg & Susanne Söderberg MÄLAR

2:a Tony Forsberg & Marie Forsberg MÄLAR

 3:a Kent Pettersson & Marina Pada-Pettersson MÄLAR

4:a Roger Lindberg & Ylva Lindberg MÄLAR

5:a Tomas Blom & Helen Eriksson MÄLAR

6:a Lars Fernholm & Kerstin Fernholm MAR

Bugg Senior:

1:a Mikael Ekström & Katarina Ekström MÄLAR

2:a Markus Johansson & Lotta Gunnarsson MÄLAR

 3:a Martin Ringkvist & Carin Miehling MÄLAR

4:a Mikael Säfström & Gabriella Säfström MAR

5:a Patric Karlsson & Sandra Larsson MAR

6:a Axel Engstrand & Emma Linnman MAR

Bugg Vuxen:

1:a Tobias Celander & Eva-Sara Celander DKDM

2:a Lukas Nilsson & Lina Bergling MAR

3:a Rasmus Gunnarsson & Rebecka Gunnarsson DKDM

4:a Fredrik Munther & Malin Forsman DKDM

5:a Elias Corlin & Emma Corlin MAR

6:a Sebastian Bertnor & Kristian Diaz DKDM/MÄLAR

 

Boogie Woogie Senior:

 1:a Axel Engstrand & Emma Linnman MAR

2:a Mikael Säfström & Gabriella Säfström MAR

3:a Roger Lindberg & Ylva Lindberg MÄLAR

 4:a Patric Karlsson & Sandra Larsson MAR

Ändamålsbestämda medel

När Västerås Sportdansklubb la ner sin verksamhet så beslutades att vi som distrikt skulle ta hand om deras kapital på 10 589 kr som skall gå till vuxenverksamhet inom distriktet. Dessa pengar finns fortfarande kvar till aktivieter

Verksamhetsplan 2024

 • Fungera som ett bollplank för klubbarna
 • Klubbarnas kontakt gentemot Förbundet
 • Skapa förutsättningar för mera utbyte mellan klubbarna
 • Arrangera distriktsmästerskap
 • Hela tiden ha en fortlöpande kontakt med de andra distrikten
 • Hitta nya vägar för utåtriktad verksamhet tillsammans med klubbarna för att få dansklubbarna att synas och växa.

 

Budget 2024

Intäkter

 

SDF Bidrag

25 000 kr

Föreningsbidrag

1 000 kr

Summa intäkter

26 000 kr

   

Kostnader

 

Verksamhetskostnader

 

Distriktsmästerskap

8 000 kr

Möteskostnader

10 000 kr

Summa

18 000 kr

 

 

Övriga kostnader

 

Datakostnader

2 000 kr

Kontorskostnad

250 kr

Bank

1 250 kr

Summa

3 500 kr

 

 

Personalkostnader

 

Skattefria resor uppsökande verksamhet

4 500 kr

Summa

4 500 kr

 

 

Summa kostnader

26 000 kr

 

 

Resultat                                                                                                              0 kr

 

 

Förenklat bokslut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

 

2023

2022

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

SDF bidrag

 

28 267

23 834

Verksamhetsintäkter

 

 

 

Summa intäkter

 

28 267

23 834

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

Verksamhetskostnader

 

34 001

4 500

Övriga externa kostnader

 

2 981

2 364

Personalkostnader

 

2 850

3 923

Summa kostnader

 

39 832

10 787

 

 

 

 

Verksamhetens överskott/underskott

-11 565

13 047

 

 

 

 

Finansiella intäkter

 

0

0

Finansiella kostnader

 

0

0

 

 

 

 

Överskott efter finansiella poster

 

-11 565

13 047

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

 

 

Årets överskott/underskott

 

-11 565

13 047

         

 

 

 

 

 

Balansräkning

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

Tillgångar

 

 

Kassa och bank

 84 321

95 952

Summa tillgångar

 84 321

95 952

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

Balanserade överskott

 85 222

72 176

Årets överskott

 -11565

13 047

Summa eget kapital

 73 657

85 222

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

Leverantörsskulder

 75

141

Skatteskulder

 0

0

Övriga skulder

 10 589

10 589

Summa skulder

 10 589

10 730

 

 

 

Summa eget kapital och skulder

84 321

95 952

 

 

 

Styrelse

 

Lennart Eriksson                                               Margareta Hofgaard

Ordförande                                                                     Kassör

 

 

Sandra Larsson                                                 Henrik Trollvin

Sekreterare                                                                    Ledamot

 

 

Pia Landqvist

Ledamot

 

 

Skapad av: Margareta Hofgaard 24-03-19